Cucumis - Shërbim përkthimi në linjë falas
. .



Ndihmë - Përkthime

Disa këshilla

1 Ju këshillojmë që të përktheni në gjuhën amtare. Përktheni vetëm në gjuhën tuaj amtare ose në një gjuhë që e flisni rrjedhshëm
2 Të përkthesh mirë është më mirë se të përkthesh shpejt
3 Mos përkthe fjalë për fjalë
4 Kini parasyshë kuptimin përpara se të përktheni
5 Nëse nuk jeni i sigurt për kuptimin e tekstit, më mirë mos e përktheni atë
6 Ju mund të filloni një diskutim rreth këtij përkthimi apo të dergoni një mesazh privat tek kërkuesi i përkthimit për më shumë detaje
7 Mos përdorni mjete për përkthime automatike
8 Kini kujdes të gjitha detajet, shenjat e pikësimit, shkronjat e mëdhaja
9 Mbani mend se të gjitha përkthimet tuaja vlerësohen nga ekspertë dhe administratorë dhe numri i pikëve të fituara për çdo përkthim varet gjithashtu edhe nga vlerësimi juaj mesatar për gjuhen

Arsyet e mundshme për një refuzim

1 Perkthim i pa perfunduar
2 Shumë gabime
3 Përkthim në gjuhë të gabuar
4 Problem me shenjat e pikësimit, shkronjat e mëdhaja dhe të vogla
5 Perdorimi i nje perkthyesi automatik
6 Punë e lënë pas dore

Administrator - Ekspert

Ja disa keshilla dhe rregulla specifike për Ekspertët dhe Administratorët
1 Te gjtha perkthimet vleresohen nga administruesit dhe specialistet. Ata kanë të drejta shtesë por edhe përgjegjësi shtesë. Pa pjesmarrjen e tyre, asnjë përkthim nuk mund të pranohet, ja përse ato vlerësohen me pikë plus.
2 Administratorë dhe ekspertë, kur ju vlerësoni (klasifikoni, pranoni, refuzoni) një perkthim, fitoni 1 perqindje nga vlerësimi i përkthimit, minimum % pikë, maksimum % pikë.
3 Ju mund të gjeni përkthimin e fundit që do të vlerësohet duke klikuar në artikullin përkatës në të majtë të menysë. Ti mund të hysh tek përkthimet e refuzuara nga një parashtrues. Këto përkthime do të jenë të rralla por duhet të vlerësohen sipas rëndësisë.
4 Përpara se të pranosh një përkthim, sigurohu që është gati perfekt.
5 Së pari përkthimi duhet t'i përgjigjet kuptimit të tekstit origjinal. Duhet të shkuhet me një fjalor të pasur nga një përkthyes që e flet rrjedhshëm gjuhën e kërkuar.
6 Përkthimi duhet të ndjekë shenjat e pikësimit, shkronjat e mëdha dhe të vogla të tekstit origjinal. Për shembull, nëse në fund të tekstit origjinal nuk ka pikë, nuk duhet të ketë edhe në fund të tekstit të perkthyer.
7 Përkthimi duhet t'i ndjekë rregullat specifike të gjuhës nga vjen.
8 Perpara se të pranoni një përkthim, kontrolloni që nuk ka ndonjë koment apo përkthime të përsëritura të pjesëve në të njejtin përkthim që do t'ju pengonte në përpjestimin në mes të numrit te shkronjave të të dyja gjuhëve. Neqoftëse është e nevojshme, ndryshoni dhe levizni komentet apo përkthimet e përsëritura në "Vërejtje rreth përkthimit" fushat e formes.

Refuzoje ose përmirësoje?
1 Merre parasysh sasinë e punës së perkthyesit. Nëse ka vetëm disa fjalë për të ndryshuar ose ndonjë shenjë pikësimi për të shtuar, ju këshillojmë që ta përmirësoni përkthimin dhe ta pranoni atë. Nuk do të fitoni pikë për përmirësimin, por fitoni pikë sa herë që pranoni apo refuzoni një përkthim.
2 Kur ka shumë gabime, ju lutemi shikoni profilin e përkthyesit. Në qoftë se përkthyesi është i ri në Cucumis.org, ju lutemi dërgojini atij ose asaj një mesazh privat ku përmblidhen arsyet e refuzimit.
3 Kur nuk jeni i sigurtë, ju këshillojmë të filloni një diskutim rreth perkthimit për të kërkuar ndihmen e anëtarëve të tjerë.