Cucumis - Безплатни онлайн преводачески услуги
. .Помощ - Превод

Някои съвети

1 Препоръчваме Ви да правите преводи на родния си език.. Превеждайте единствено на родния си език или на език, който свободно владеете.
2 По-добре да превеждате добре, отколкото да превеждате бързо
3 Не превеждайте дума по дума
4 Обмислете значението, преди да превеждате
5 Ако не сте сигурен(а) за значението на текста, предпочитаме да не го превеждате.
6 За по-подробна информация във връзка с превода можете да започнете дискусия или да изпратите съобщение на члена, предложил превода.
7 Не използвайте инструменти за автоматичен превод
8 Погрижете се за всички детайли, пунктуация, малки и главни букви...
9 Не забравяйте, че всичките Ви преводи са оценявани от експерти и администратори; броят на точките за всеки превод също зависи от средния Ви рейтинг за дадения език

Възможни причини за отхвърляне

1 Непълен превод
2 Твърде много грешки
3 Превод на грешен език
4 Проблем с пунктуацията, малки и главни букви
5 Използване на инструменти за автоматичен превод
6 Немарлива работа

Администратор - Експерт

Някои правила и съвети за администраторите и експертите
1 Всички преводи се оценяват от администратори и експерти. Те имат повече права, но и повече отговорности. Без тяхното съучастие нито един превод не може да бъде одобрен, затова те получават допълнителни бонус точки.
2 Администратори и експерти - когато оценявате (приемате, отхвърляте) превод, получавате 1 процента от стойността на превода, минимално 1 точки, максимално 10 точки.
3 От лявото меню можете да видите последните изпратени преводи, чакащи одобрение. Също така може да имате достъп до преводите, отхвърлени от изпращача. Такива отхвърлени преводи ще се срещат рядко, но те също трябва да се оценяват.
4 Преди да приемете превод, се убедете, че той е почти перфектен.
5 Преди всичко преводачът трябва да се съобразява със значението на оригиналния текст. Той трябва да е написан с богат речник от преводач, говорещ свободно езика.
6 Преводът трябва да е съобразен с пунктуацията, главните и малки букви на оригиналния текст. Например, ако няма точка в края на изречението на оригиналния текст, не трябва да има и точка в преведения текст.
7 Направеният превод трябва да бъде според правилата на желания език. Например в испанския преди междуметно изречение има точка. В японския изреченията свършват с `"?" а не с "." и когато се преминава на следващото изречение, не се оставя свободно място помежду им.
8 Преди всичко, започвайки превод, проверете наличните в него коментари, а също така и възможността за двусмислено тълкувание, защото това може да наруши съотношението между количеството знаци в зависимост от езика. В случай на нужда, изменете превода и в полето "Забележки за превода" поместете своя коментар, или други възможни варианти на превода.

Отхвърли или поправи?
1 Вземете под внимание обема извършена работа от преводача. Ако има само няколко добавени думи или точки, Ви съветваме да редактирате превода и да го приемете. Няма да получите точки за редактирането, но получавате точки винаги, когато приемате или отхвърляте превод.
2 Когато има твърде много грешки, моля, погледнете профила на преводача. Ако преводачът е нов в cucumis.org, моля, изпратете му лично съобщение, включващо причината за отхвърлянето.
3 Ако не сте сигурни, Ви съветваме да започнете дискусия за даден превод, за да поискате помощ от други членове.