Cucumis - שירות תרגום מקוון חינם
. .עזרה - תרגום

עצות

1 אנחנו מציעים שתתרגם לשפת המקור שלך. תרגם/י רק לשפת האם שלך או לשפה שאת/ה מסוגל/ת לדבר באופן שוטף
2 תרגום טוב עדיף על תרגום מהיר
3 אל תתרגם מילה במילה
4 התחשב במשמעות לפני התרגום
5 אם אינך בטוח במשמעות הטקסט, עדיף שלא תתרגם אותו
6 אתה יכול להתחיל בדיון לגבי התרגום או לשלוח הודעה פרטית למגיש כדי לקבל פרטים נוספים
7 אל תשתמש בכלי תרגום אוטומטיים
8 שים לב לכל הפרטים, פיסוק, אותיות גדולות...
9 זכור כי כל התרגומים שלך מוערכים על ידי מומחים ומנהלי מערכת; מספר הנקודות אותו ניתן להרוויח עבור כל תרגום תלוי בין השאר בדירוג הממוצע שלך עבור שפה נתונה

סיבות אפשריות לדחייה

1 תרגום לא שלם
2 יותר מדי שגיאות
3 תרגום בשפה שגויה
4 בעיות בדקדוק או בפיסוק
5 שימוש בכלי תרגום אוטומטי
6 עבודה רשלנית

מנהל מערכת - מומחה

הנה מספר עצות וחוקים עבור מומחים ומנהלי מערכת
1 כל התרגומים מדורגים על ידי מנהלי מערכת ומומחים. יש להם זכויות נוספות אך גם אחריות נוספת. ללא השתתפותם, שום תרגום אינו יכול לקבל אישור, ולכן הם מתוגמלים בנקודות בונוס.
2 מנהלים ומומחים, כאשר אתם מעריכים (מדרגים, מקבלים, דוחים) תרגום מסויים, אתם מקבלים 1 אחוזים מערך התרגום, לפחות 1 נקודות, ולכל היותר 10 נקודות.
3 ניתן למצוא את התרגומים האחרונים ביותר להערכה על ידי לחיצה על הקישור המתאים בתפריט הימני. .בנוסף, ניתן לגשת לתרגומים שנדחו על ידי המגיש. תרגומים דחויים אלו יהיו נדירים אך יש להם עדיפות בהערכה
4 לפני אישור התירגום, וודא שהוא כמעט מושלם.
5 .ראשית, על התרגום להיות נאמן למשמעות הטקסט המקורי .עליו להיות כתוב בשפה עשירה על ידי מתרגם הדובר ברהיטות את השפה
6 התרגום חייב להעשות בהתאם לפיסוק ולניקוד, אותיות גדולות ואותיות קטנות של הטקסט המקורי. לדוגמה: אם אין נקודה בסוף המשפט של הטקסט המקורי, לא תבוא נקודה בסוף המשפט של הטקסט המתורגם.
7 על התרגום לקחת בחשבון את החוקים הספציפיים של שפת המטרה. למשל בספרדית סימן השאלה או הקריאה ההפוכים בתחילת המשפט, ביפנית המשפט -מסתיים ב 。 (.-ולא ב) ...ואין רווח לפני המשפט הבא, וכדומה
8 לפני קבלת תרגום, בדוק שאין תגובות או בחירות תרגום מרובות בתרגום הראשי, שכן זה יפגע ביחס בשפה בין המספרים של התווים. אם נחוץ, ערוך והזז את ההערות או את התרגומים הפחות מתאימים לשדה "הערות לגבי התרגום".

?לדחות או לערוך
1 .קח בחשבון את כמות העבודה שבוצעה על ידי המתרגם ,אם יש לשנות רק מילים ספורות או להוסיף נקודה .אנו מייעצים לך לערוך את התרגום ולקבל אותו .לא תקבל נקודות עבור עריכה אך תקבל נקודות בכל פעם שתקבל או תדחה תרגום
2 כאשר ישנן שגיאות רבות, הסתכל בפרופיל של המתורגמן. אם המתורגמן חדש ל-cucumis.org, שלח לו או לה הודעה פרטית אשר תכלול את סיבות הדחייה.
3 כאשר אתה לא בטוח, אנחנו ממליצים לך להתחיל בדיון לגבי התרגום בכדי לקבל עזרה של חברי האתר.