Cucumis - Gratis översättning online
. .Hjälp - Översättning

Några råd

1 Vi råder dig att översätta till ditt eget modermål. Översätt enbart till ditt modersmål eller till annat språk som du talar obehindrat
2 Att översätta bra är bättre än att översätta fort
3 Inga ordagranna översättningar
4 Tänk på innebörden innan du börjar översätta.
5 Om du inte är helt säker på betydelsen av en text ser vi helst att du inte översätter den
6 Du kan påbörja en diskussion om översättningen eller skicka ett meddelande till översättaren för att få fler detaljer
7 Använd inte automatiska översättningsverktyg
8 Var noga med detaljer, punktering och stora bokstäver
9 Tänk på att alla dina översättningar utvärderas av experter och administratörer! Antalet poäng du får för varje översättning beror också på ditt genomsnittsbetyg för ett givet språk

Möjliga anledningar för en avvisning

1 Ofullständig översättning
2 För många fel
3 Översättning på fel språk
4 Problem med interpunktion, versaler och gemener
5 Användning av ett automatiskt översättningsverktyg
6 Ogenomtänkt arbete

Administrator - Expert

Här finns specifika råd och regler till experter och administratörer.
1 Alla översättningar betygsätts av administratörer och experter. De har fler rättigheter, men också fler skyldigheter. Utan deras medverkan kan ingen översättning bli validerad, vilket är anledningen till att de får bonuspoäng.
2 Administratörer och experter, när ni utvärderar (betygssätter, godkänner, avvisar) en översättning, får ni 1 procent av översättningens värde, dock minst 1 poäng och max 10 poäng.
3 Du kan hitta de senaste översättningarna som väntar på evaluering genom att klicka på på det motsvarande menyvalet på menyn till vänster. Du kan även få tillgång till översättningar som förkastats av de som bett om dem. Dessa förkastade översättningar kommer att vara få men utvärderingen av dessa måste prioriteras.
4 Innan du accepterar en översättning bör du se till att den är så nära perfektion som möjligt..
5 Först och främst skall alla översättningar korrekt bära fram innebörden i originaltexten. Den bör vara skriven med ett brett ordförråd av en översättare som talar språket flytande.
6 Översättningen måste följa originalet i fråga om punktering och versaler samt gemener. Till exempel, om det inte är någon punkt i slutet av en mening i originalet, så skall det inte vara någon i slutet av översättningen.
7 Översättningen måste ta hänsyn till målspråkets specifika regler. Till exempel, det upp-och-nedvända utropstecknet i Spanskan och att Japanska meningar avslutas med "c " snarare än med "." och inte har något mellanrum innan nästa mening, etc...
8 Innan du godkänner en översättning, kontrollera så att det inte finns några kommentarer eller multipla översättningsval i den huvudsakliga översättningen som blir felaktig då faktorn för översättning av språket blir felaktig. Om det behövs, redigera och flytta kommentarerna eller de minst troliga översättningsvalen in till "%S" på platsen i dokumentet.

Avvisa eller redigera?
1 Tänk på mängden jobb som översättaren åstadkommit. Om det bara är ett par ord eller punktering att redigera, anser vi att du bör redigera översättningen och sedan acceptera den. Du får inga poäng för att redigera, men du får poäng för varje gång du accepterar eller avslår en översättning.
2 När det är alldeles för många felaktigheter bör du kontrollera översättarens profil. Om översättaren är ny på cucumis.org bör du skicka honom eller henne ett meddelande och berätta varför du inte accepterade översättningen.
3 Om du är osäker bör du sätta igång en diskussion om översättningen för att få hjälp av andra medlemmar.