Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .मद्दत चाहियो - अनुबाद

केहि सुझाबहरु

1 तपाईं आफ्नो मातृ भाषामा अनुबाद गर्नुस् भन्ने हामी सुझाब दिन्छौं
2 राम्ररी अनुबाद गर्नु छिटो अनुबाद गर्नुभन्दा उत्तम हो
3 शब्द-शब्द गरेर अनुबाद नगर्नुहोला
4 अर्थ बुझेर मात्रै अनुबाद गर्नुहोला
5 यदि तपाईं हरफको अर्थका बारेमा निस्चित हुनुहुन्न भने, तपाईंले अनुबाद नगर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं।
6 थप जानकारिका लागि अनुबादको बारेमा छलफल सुरु गर्नुहोला अथवा अनुबादका लागि पेश गर्ने ब्यक्तिलाई सोझै पत्राचार गर्न पनि सक्नुहुनेछ
7 स्वचालित अनुबाद गर्ने औजार (सफ्टवेयर) प्रयोग नगर्नुहोला
8 सबै कुरालाई बिस्तृत रुपमा हेर्नुहोला, जस्तैकि ब्याकरणात्मक चिन्हहरु, अङ्ग्रेजी अक्षरका ठूला र साना अक्षर (case)हरु ...
9 कृपया ध्यान राख्‍नुहोला, तपाईंका सबै अनुबादहरुको बिशेसज्ञ र प्रशासकहरुद्वारा मुल्याङ्कन हुन्छ; तपाईंले पाउनुहुने प्वान्ट अङ्क भाषाको सालाखाला प्वान्ट रेटिङ्ग मा पनि निर्भर हुन्छ

अस्वीकृत हुनुको संभाबित कारणहरु

1 अपूर्ण अनुबाद
2 निकै धेरै गल्तीहरु भेटिएकाछन्
3 नमिल्ने भाषामा अनुबाद
4 ब्याकरणात्मक चिन्हहरु (punctuation), अक्षरको प्रकार (तल्लो र माथिल्लो case) मा समस्या
5 स्वचालित अनुबाद गर्ने औजार (सफ्टवेयर)को प्रयोग
6 बेहोसी काम

प्रशासक - बिशेसज्ञ

यहाँ बिज्ञ अथवा संचालकहरुका लागि खास सुझाब छन्
1 सबै अनुबादहरुको प्रशासक तथा विशेसज्ञहरु द्वारा मुल्याङ्कन गरिन्छ। उनिहरुलाई थप अधिकारहरु हुन्छ तर थप जिम्मेवारि पनि हुन्छ। उनिहरुको संलग्नता बिना अनुबादहरु ठीक भए नभएको छुटाउन सकिंदैन। त्यसैले उनिहरुलाई थप बोनस प्वाइन्त प्रदान गरिन्छ।
2 प्रशासक तथा बिशेसज्ञहरु, जब तपाईंले कुनै अनुबादको मुल्याङ्कन (अङ्क दिने, स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने) गर्नुहुन्छ तपाईंले अनुबादको मुल्यको 1 प्रतिशत प्वान्ट हासिल गर्नुहुन्छ, न्यूनतम 1 प्वान्ट, अधिकतम 10 प्वान्ट।
3 तपाईंले मुल्याङ्कनका लागि राखिएका ताजा अनुबादहरु बायाँ तर्फको सुचिमा संबन्धित एकाइमा क्लिक गरि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अनुबादका लागि पेश गर्ने ब्यक्तिद्वारा अस्वीकृत अनुबादहरु पनि हेर्न सक्नु हुनेछ। यस्ता अस्वीकृत अनुबादहरु थोरै हुन्छन् तर तिनिहरुलाई प्राथमिकताका साथ मुल्याङ्कन गर्न जरुरि हुन्छ।
4 कुनै अनुबादलाई स्वीकृत गर्न अगाडि, अनुबाद सकेसम्म दोष रहित छ भन्ने कुरा पक्का गर्नुहोला।
5 सर्वप्रथम, सबै अनुबादहरु स्रोत भाषामा लेखिएको कुराको अर्थलाई आदर गरि गरिएको हुनुपर्दछ। अनुबादहरु गहिरो शब्द-ज्ञानका साथ सहजरुपमा भाषा प्रयोग गर्नसक्ने ब्यक्ति द्वारा हुन जरुरि छ।
6 अनुबाद गर्दा स्रोत हरफमा भएको ब्याकरणात्मक चिन्हरुलाई फरक नगरि गर्नु पर्दछ। उदाहरणका लागि, स्रोत हरफमा वाक्यको अन्तिममा पुर्ण बिराम छैन भने अनुबादित हरफमा पनि त्यस्तै हुनु पर्दछ।
7 अनुबाद गर्दा लक्षित भाषाका खास नियमहरुलाई ध्यानमा राख्‍नु जरुरि हुन्छ। उदाहरणका लागि, स्पेनी भाषामा वाक्यको अगाडि उल्तो प्रश्‍न-चिन्ह अथवा आश्‍चर्य र उत्‍तेजना जनाउने थोप्लो (exclamation point) को प्रयोग, र जापानी भाषामा वाक्यहरु "?"मा ("."मा होइन) अन्त हुन्छन्, र एक वाक्य र अर्कोको बिचमा खालि ठाउँ हुँदैन, आदि...।

अस्वीकार गर्नुहुन्छ या सम्पादन गर्नुहुन्छ?
1 अनुबादकले गरेको कामको परिमाण लाई ध्यानमा राख्‍नु होला। यदि केहि शब्द मात्रै फरक गर्नुपर्नेछ या सानो बुँदा थप्नुछ भने तपाईंले अनुबादित हरफलाई सम्पादन गरि स्वीकार गर्नहुन सल्लाह दिन्छौं। तपाईंले गर्नुभएको सम्पादनको हकमा प्वाइन्त अङ्क प्राप्‍त गर्नुहुने छैन, तर हरेक चोटी अनुबाद स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्नु हुँदा अङ्क पाउनुहुनेछ।
2 धेरै गल्तीहरु भेटिएको बेला अनुबादकको प्रोफाइलमा हेर्नुहोला। यदि अनुबादक Cucumis.orgमा नयाँ रहेछन् भने, कृपया उहाँलाई अस्वीकार भएका कारणहरु उल्लेख गरि निजि सन्देश पठाउनुहोला।
3 तपाईं निस्चित नहुनुभएको बेला, अनुबादनमा अरु सदस्यहरुको पनि सहयोग चाहिएको बारेमा छलफल सुरु गर्नुहुन सुझाब दिन्छौं।