Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Languages equivalences

यो 100वटा अंग्रेजी अक्षरहरुलाइ हरेक भाषामा अनुबाद गर्दा लाग्ने अक्षरहरुको संख्याको सूचि हो। यी परिमाणहरुले अनुबादका लागि आएका वा अनुबाद भएका हरेक हरफको खर्च (प्वाइन्तको गन्तिमा) निर्धारण गर्दछन्। यी परिमाणहरु बिज्ञ अथवा संचालकद्वारा अनुबादित हरफहरु सदर गर्दा हरेक चोटि आफैं सुधारिंदै र ताजा तथ्याङ्क अनुसार परिमार्जित हुन्छन्।

Malay Malay
144 अक्षरहरु
Basque Basque
122 अक्षरहरु
जर्मन जर्मन
111 अक्षरहरु
फ्रान्सेली फ्रान्सेली
110 अक्षरहरु
Swahili Swahili
108 अक्षरहरु
Tagalog Tagalog
108 अक्षरहरु
युनानेली युनानेली
108 अक्षरहरु
डच डच
107 अक्षरहरु
Indonesian Indonesian
107 अक्षरहरु
Ancient greek Ancient greek
107 अक्षरहरु
रोमानियन रोमानियन
106 अक्षरहरु
इतालियन इतालियन
105 अक्षरहरु
आइरिस आइरिस
105 अक्षरहरु
Mongolian Mongolian
105 अक्षरहरु
Georgian Georgian
105 अक्षरहरु
पोलिस पोलिस
105 अक्षरहरु
ब्राजिलियन पर्तुगिज  ब्राजिलियन पर्तुगिज
104 अक्षरहरु
पोर्तुगाली पोर्तुगाली
104 अक्षरहरु
स्पेनी स्पेनी
104 अक्षरहरु
रूसी रूसी
104 अक्षरहरु
स्विडेनी स्विडेनी
104 अक्षरहरु
अल्बेनियन अल्बेनियन
104 अक्षरहरु
Breton Breton
104 अक्षरहरु
Macedonian Macedonian
103 अक्षरहरु
Frisian Frisian
103 अक्षरहरु
डेनिस डेनिस
103 अक्षरहरु
अफ्रिकी अफ्रिकी
103 अक्षरहरु
Vietnamese Vietnamese
103 अक्षरहरु
फिनल्यान्डी फिनल्यान्डी
103 अक्षरहरु
Bulgarian Bulgarian
103 अक्षरहरु
Icelandic Icelandic
103 अक्षरहरु
कातालान कातालान
102 अक्षरहरु
हिन्दि हिन्दि
102 अक्षरहरु
फरोईज फरोईज
102 अक्षरहरु
हन्गेरियन हन्गेरियन
102 अक्षरहरु
इस्तोनियन इस्तोनियन
102 अक्षरहरु
एस्पेरान्तो एस्पेरान्तो
102 अक्षरहरु
Bosnian Bosnian
102 अक्षरहरु
Urdu Urdu
102 अक्षरहरु
तुर्केली तुर्केली
101 अक्षरहरु
नर्वेजियन नर्वेजियन
101 अक्षरहरु
Thai Thai
101 अक्षरहरु
Kurdish Kurdish
101 अक्षरहरु
लिथुएनियन लिथुएनियन
101 अक्षरहरु
Latin Latin
101 अक्षरहरु
Ukrainian Ukrainian
100 अक्षरहरु
अंग्रेजी अंग्रेजी
100 अक्षरहरु
Latvian Latvian
100 अक्षरहरु
Yiddish Yiddish
100 अक्षरहरु
Tamil Tamil
100 अक्षरहरु
Punjabi Punjabi
100 अक्षरहरु
Sanskrit Sanskrit
100 अक्षरहरु
नेपाली नेपाली
100 अक्षरहरु
Romani Romani
100 अक्षरहरु
Marathi Marathi
100 अक्षरहरु
Telugu Telugu
100 अक्षरहरु
नेवारी नेवारी
100 अक्षरहरु
Bengali Bengali
100 अक्षरहरु
Literary Chinese Literary Chinese
100 अक्षरहरु
Javanese Javanese
100 अक्षरहरु
सरबियन सरबियन
99 अक्षरहरु
क्रोएसियन क्रोएसियन
99 अक्षरहरु
स्लोभेनियन स्लोभेनियन
98 अक्षरहरु
चेक चेक
98 अक्षरहरु
स्लोभाक स्लोभाक
97 अक्षरहरु
Persian language Persian language
97 अक्षरहरु
Azerbaijani Azerbaijani
96 अक्षरहरु
क्लिनगन क्लिनगन
95 अक्षरहरु
अरबी अरबी
91 अक्षरहरु
यहुदी यहुदी
89 अक्षरहरु
कोरियन कोरियन
75 अक्षरहरु
जापानी जापानी
75 अक्षरहरु
चिनीया (सरल) चिनीया (सरल)
62 अक्षरहरु
चीनीया चीनीया
59 अक्षरहरु