Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा

हामी को हौं?

कुकुमिस एउटा अनुबादकहरुको समाज हो, जसका सहभागीहरुले आफ्ना भाषाज्ञान परस्परमा लेनदेन गरि एक आपसलाई अन्-लाइन मद्दत गर्दछन्।

यो केका लागि हो?

कुकुमिस एउटा वेब-साइत समाज हो जसमा तपाईंले हरफहरु सदस्यहरु द्वारा अनुबादकालागि बुझाउन सक्नु हुनेछ।

यसले कसरी काम गर्छ?

कुकुमिसको सेवाहरु प्रयोग गर्नकोलागि तपाईं एक दर्ता भएको सदस्य हुन जरुरि छ, तपाईंले अनुबाद गरे बापत प्वान्टमा अङ्क पाउनुहुन्छ र अनुबादका लागि हरफहरु बुझाउनकोलागि प्वान्ट चाहिन्छ।

यसको कति खर्च लाग्छ?

सित्तैमा। कुकुमिस परस्पर फाइदाको लागि सेवाको आदान-प्रदानमा आधारित छ।

अनुबादको स्तर कस्तो हुन्छ त?

सबै अनुबादहरुको प्रशासक तथा विशेसज्ञहरु द्वारा मुल्याङ्कन गरिन्छ। कुनै सदस्यले गरेको धेरैवटा अनुबादहरुमा सालाखाला (average) मा 7/10 भन्दा बढि अङ्क प्राप्‍त गर्नु भएकोछ भने, उहाँलाई सो भाषाको "विशेसज्ञ"मा बढुवा गरिनेछ। यदि तपाईं कुनै अनुबादको गुणस्तरको बारेमा पक्‍का हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले "विशेसज्ञ"लाई सोध्न सक्नु हुनेछ, तर यसको लागि तपाईंको प्वान्ट बढि खर्छ हुनेछ।

कुकुमिस, यो नाम किन?

कुकुमिस, जुन ल्याटिन भाषामा छ, को लगभग अनुबाद हुन्छ "खर्बुजा", एउटा पृथ्वी जस्तो गोलाकार फलफूल, स्वास्थ र खुसीयाली बाट भरिपूर्ण। विश्वमा ३००० जति बोलिने भाषा छन्, आशा छ यो वेब-साइतले हामी सबैलाई एक आपसलाई चिन्न मद्दत पुग्नेछ।