Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .کوکومیس - خدمات رایگان ترجمه آنلاین

ما چه کسی هستیم؟

کوکومیس یک اجتماع برای مترجمانی است که دانش زبانشناسی خود را تقسیم کرده و به همدیگر بصورت آنلاین کمک می کنند .

آن چیست؟

کوکومیس وب سایتی است به منظور پیشنهاد متون برای ترجمه توسط اجتماع.
شما می خواهید [ترجمه کنید] یا [ترجمه شوید]؟

آن چگونه کار می کند؟

برای استفاده از خدمات کوکومیس، شما باید یک عضو ثبت شده باشید، هنگامیکه یک متن را ترجمه می کنید به شما امتیاز داده می شود و شما برای پیشنهاد یک ترجمه احتیاج به این امتیازات دارید.

من نمی توانم به یک زبان خارجی صحبت کنم؟

اگر شما زبان خارجی نمی دانید،ما اجازه می دهیم، که از کوکومیس استفاده نمایید، با دادن 300 امتیاز برای هر 10 روز (تنها هنگامیکه شما عضو می شوید و حتماً به آن احتیاج دارید).

قیمت آن چند است؟

رایگان. کوکومیس بر پایه تبادل خدمات مزایای دوطرفه می باشد.

کیفیت ترجمه ها چگونه است؟

تمام ترجمه ها بوسیله مدیران و افراد باتجربه محاسبه می شوند. یک عضو هنگامی "باتجربه" شناخته می شود که بیش از 7/10 بار ترجمه کرده باشد. اگر شما می خواهید درباره کیفیت ترجمه مطمئن شوید، باید فقط از یک فرد "باتجربه" برای ترجمه درخواست نمایید اما برای این کار باید امتیاز زیادی داشته باشید.

چرا اسم کوکومیس (کوکومیس)؟

کوکومیس واژه ای لاتین به معنی "هندوانه" می باشد، یک میوه گرد همانند زمین، پر از خاصیت و شادابی. با حدود 3000 زبان گفتاری در جهان، ما امیدواریم که این وب سایت به ما برای شناختن یکدیگر کمک کند.