Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .کوکومیس - پروژه

موتور نرم افزاری ترجمه مشارکتی برای مدیران پروژه

این بخش از کوکومیس به پروژه های چندزبانه اختصاص یافته است. در اینجا یک موتور ترجمه مشارکتی خواهید یافت که به مدیران پروژه و مترجمینی اختصاص یافته است که می خواهند در این پروژه ها مشارکت کنند. برای مترجمین نیازی به ثبت نام نیست و برای مدیران پروژه نیز نیازی به داشتن امتیاز ترجمه نیست. این ترجمه ها به فهرست متنهایی که باید توسط اجتماع مترجمین کوکومیس ترجمه شود اضافه نمی شود. با این وجود مدیران پروژه در صرف امتیاز با اضافه کردن متنهای خود را به این فهرست و درخواست کمک از اجتماع کوکومیس آزاد هستند.

مدیران پروژه


اینها خصوصیات اصلی موتور ترجمه هستند:
- مجاز دانستن تمامی بازدیدکنندگان یا صرفاً اعضا برای ترجمه پرونده زبانی شما
- تاریخچه متن ها در بانک داده (ویکی) ذخیره می شود و می تواند در صورت ارسال های ناشی از اشتباه یا خرابکاری بازیابی شود.
- خروجی گرفتن به فایل های زبانی
- ورودی گرفتن از فایل های زبانی
- شناسایی ترجمه های نیازمند به روزرسانی (زمانی که یک متن مرجع را تغییر می دهید.)
- یک ترجمه در زمان ویرایش قفل می شود تا از ترجمه همزمان یک متن توسط دو نفر جلوگیری شود.
- ارجاع پیوند به صفحه ترجمه پروژه شما.

چطور می توانم برای دریافت کمک از اجتماع کوکومیس امتیاز به دست آورم؟
- می توانید برخی از متن ها را برای اجتماع ترجمه کنید.
- می توانید در محل های اجتماع درخواست اهدا امتیاز بکنید.
- می توانید مترجمان را از طریق پیوند وابستگی ( http://www.cucumis.org/project_1_p/p_in_myProjectId.html ) به صفحه اصلی پروژه خود بفرستید. هر زمان عضو جدیدی که شما از این طریق به کوکومیس آورده اید ترجمه ای برای اجتماع کوکومیس انجام دهد، شما امتیاز به دست خواهید آورد.

به نظر جالب می رسد. از کجا باید شروع کنم؟
اگر می خواهید سعی کنید ترجمه های خود را با این موتور مدیریت کنید از شما دعوت می کنیم یک پروژه جدید بسازید. سپس آیتم «تمامی ترجمه ها» را از منوی کناری انتخاب کنید تا متن های جدید را به پروژه خود اضافه کنید.

مترجمین


ترجمه در بخش پروژه کوکومیس باعث کسب امتیاز ترجمه توسط شما نمی شود. برای ترجمه پروژه ها نیازی نیست کاربر ثبت شده باشید. (زمانی که مدیر پروژه این گزینه را انتخاب کرده باشد.)

اگر می خواهید در پروژه مشارکت کنید، فهرستی از پروژه ها را مرور کنید یا از موتور جستجو استفاده کنید و به صفحه اصلی پروژه بروید. سپس صرفاً زبانی را که می خواهید در آن مشارکت نمایید انتخاب کنید. سپس به صفحه ای که متن هایی را که می بایست ترجمه شوند نشان می دهد هدایت خواهید شد.تحت بازسازی ...