Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .مراوده زبانی مجانی

مراوده زبانی مجانی

Practice all languages - Non Profit Community

اگر می خواهید یک زبان جدید بیاموزید ، برای بهبود مهارت های زبانی خود با سخنگویان بومی مراوده داشته باشید؛ اگر یک دانش آموز، یک کارمند شرکت بین المللی یا فردی هستید که در جهان مسافرت می کند؛ اگر به زبان های خارجی علاقه مند هستید یا صرفاً به کشف فرهنگ های جدید اشتیاق دارید، به جای درستی آمده اید!

پولیگلات (POLYGLOT) شما را قادر می سازد فرد مناسب را برای مراوده زبانی پیدا کنید. دوستان مکاتبه ای بر اساس سن، جنسیت، محل و علایق پیدا خواهید کرد. پلیگلات کاملاً قابل سفارشی کردن می باشد. شما نشانه ها و اسلوب های خود را انتخاب خواهید کرد یا ترجمه های پلیگلات خود را ارسال خواهید نمود. در نتیجه افراد بیشتری که به زبان شما صحبت می کنند به اعضا خواهند پیوست.
Practice languages online and offline - FREE events Practice languages all around the world - FREE meetings PolyglotClub.com a non profit community dedicated to Language Learning