Cucumis - Shërbim përkthimi në linjë falas
. .Cucumis - Shërbim përkthimi në linjë falas

Regjistrohu
Për të prezantuar një tekst te ri ose për të përkthyer, ju duhet të jeni i regjistruar.
Ju mund të shihni përkthimet që janë për t'u bërë dhe përkthimet e bëra, duke mos qenë i regjistruar.

Përkthimet e fundit të kërkuara
21
gjuha e tekstit origjinal
Frengjisht Seul mon père peut me juger
Seul mon père peut me juger
Bonjour j'aimerais te traduire cette phrase
je vous remercie par avance
cordialement

Përkthime të kërkuara
Gjuha Latine Gjuha Latine
326
gjuha e tekstit origjinal
Anglisht Not dead ? ! ?
A backend update for cucumis !

Yep I had a couple of hours today to work on a few updates mainly for security matters.

First of all, all site is now in https for security (was done few weeks ago).

Also, passwords used to be stored in clear in database. This is fixed now, passwords are hashed.

And finally a [DELETE SPAMMER] button for admins.

Happy 2019 to all of you!

Përkthime të mbaruara
Frengjisht Pas mort ? ! ?