Cucumis - Huduma huria ya utafsirishaji mtandaoni
. .Cucumis - Huduma huria ya utafsirishaji mtandaoni

Jisajili
Ili kupeana nakala mpya itafsiriwe, lazima uwe mtumiaji aliyejisajili nasi.
Unaweza kuangalia tafsiri zinazofaa kufanywa na tafsiri zilizomalizika bila kuwa mtumiaji aliyejisajili nasi.

tafsiri zilizoombwa hivi majuzi
326
Lugha ya kimaumbile
Kiingereza Not dead ? ! ?
A backend update for cucumis !

Yep I had a couple of hours today to work on a few updates mainly for security matters.

First of all, all site is now in https for security (was done few weeks ago).

Also, passwords used to be stored in clear in database. This is fixed now, passwords are hashed.

And finally a [DELETE SPAMMER] button for admins.

Happy 2019 to all of you!

Tafsiri zilizokamilika
Kifaransa Pas mort ? ! ?