Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-拉脱维亚语 - Comment-translation-field

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语西班牙语意大利语阿拉伯语葡萄牙语巴西葡萄牙语希腊语保加利亚语土耳其语加泰罗尼亚语汉语(简体)荷兰语罗马尼亚语德语希伯来语塞尔维亚语立陶宛语汉语(繁体)波兰语丹麦语阿尔巴尼亚语捷克语俄语世界语芬兰语日语匈牙利语克罗地亚语瑞典语挪威语爱沙尼亚语法罗语印地语韩国语/朝鲜语波斯語冰岛语斯洛伐克语库尔德语南非语蒙古语法语拉脱维亚语爱尔兰语泰语尼泊尔语斯洛文尼亚语越南语
索译列单: 克林贡语

标题
Comment-translation-field
正文
提交 Cucumbergirl
源语言: 英语

You mustn't enter any comment into the main translation field.

标题
Galvenajā tulkojuma laukā nedrīkst ievadīt nekādus komentārus.
翻译
拉脱维亚语

翻译 durklis
目的语言: 拉脱维亚语

Galvenajā tulkojuma laukā nedrīkst ievadīt nekādus komentārus.
给这篇翻译加备注
This translation is addressed to everyone, i.e., is not limited to one person. If you would like to address one person, the better version is given below: "Galvenajā tulkojuma laukā tu nedrīksti ievadīt nekādus komentārus." If the original text presumes plural form, the translation should be: "Galvenajā tulkojuma laukā jūs nedrīkstat ievadīt nekādus komentārus."
Neko认可或编辑 - 2010年 二月 1日 20:10