Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-汉语(简体) - Comment-translation-field

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语西班牙语意大利语阿拉伯语葡萄牙语巴西葡萄牙语希腊语保加利亚语土耳其语加泰罗尼亚语汉语(简体)荷兰语罗马尼亚语德语希伯来语塞尔维亚语立陶宛语汉语(繁体)波兰语丹麦语阿尔巴尼亚语捷克语俄语世界语芬兰语日语匈牙利语克罗地亚语瑞典语挪威语爱沙尼亚语法罗语印地语韩国语/朝鲜语波斯語冰岛语斯洛伐克语库尔德语南非语蒙古语法语拉脱维亚语爱尔兰语泰语尼泊尔语斯洛文尼亚语越南语
索译列单: 克林贡语

标题
Comment-translation-field
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

You mustn't enter any comment into the main translation field.

标题
注释翻译区
翻译
汉语(简体)

翻译 gamefox0809
目的语言: 汉语(简体)

你不可以在主译区加入任何注释。
samanthalee认可或编辑 - 2006年 九月 25日 05:42