Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 瑞典语-蒙古语 - Kommentarer

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语西班牙语意大利语阿拉伯语葡萄牙语巴西葡萄牙语希腊语保加利亚语土耳其语加泰罗尼亚语汉语(简体)荷兰语罗马尼亚语德语希伯来语塞尔维亚语立陶宛语汉语(繁体)波兰语丹麦语阿尔巴尼亚语捷克语俄语世界语芬兰语日语匈牙利语克罗地亚语瑞典语挪威语爱沙尼亚语法罗语印地语韩国语/朝鲜语波斯語冰岛语斯洛伐克语库尔德语南非语蒙古语法语拉脱维亚语爱尔兰语泰语尼泊尔语斯洛文尼亚语越南语
索译列单: 克林贡语

标题
Kommentarer
正文
提交 Nima
源语言: 瑞典语 翻译 NoSaint

Skriv inte några kommentarer i översättningsfältet.

标题
Орчуулах талбайд, тайлбар бичиж болохгүй
翻译
蒙古语

翻译 Nima
目的语言: 蒙古语

Орчуулах талбайд ямар нэгэн тайлбар бүү бич
Nima认可或编辑 - 2009年 十一月 29日 11:10