Cucumis - 网上免费翻译服务
. .421原始文本 - 英语 - Don´t say "I love you". Let me feel it!

当前状态原始文本
本文可用以下语言: 英语巴西葡萄牙语塞尔维亚语罗马尼亚语土耳其语阿拉伯语希腊语芬兰语德语西班牙语意大利语保加利亚语葡萄牙语瑞典语法语荷兰语丹麦语乌克兰语匈牙利语阿尔巴尼亚语波兰语波斯尼亚语希伯来语俄语汉语(简体)拉丁语印尼语世界语冰岛语加泰罗尼亚语克罗地亚语立陶宛语挪威语弗里西语日语斯洛伐克语捷克语拉脱维亚语波斯語蒙古语不列颠语汉语(繁体)古希腊语日语汉语(繁体)英语马其顿语

讨论区 诗歌

标题
Don´t say "I love you". Let me feel it!
需要翻译的文本
提交 house_babQ
源语言: 英语

Don´t say "I love you". Let me feel it!
给这篇翻译加备注
Utilizaţi acest link dacă nu aveţi tastatură cu caractere româneşti.
http://romanian.typeit.org
上一个编辑者是 cucumis - 2007年 五月 17日 07:53

最近发帖

作者
帖子

2007年 四月 11日 11:25

Vesna
文章总计: 12
Non dire "ti amo". Lasciamelo sentire!

2007年 八月 23日 05:27

Chantal
文章总计: 878
Hm.. what to do with the 'pages to check' ? This is a good translation right?

2008年 四月 5日 20:32

lavvy
文章总计: 2
Nu-mi spune "te iubesc"..lasa-ma sa o simt

2008年 四月 30日 10:02

kumarsubhash_222
文章总计: 25
ये मत कहो "मुझे तुमसे प्यार है" मुझे इसका अहसास करने दो।

2008年 四月 30日 10:08

Chantal
文章总计: 878
I take it that was the Hindi translation kumarsubhash?

2008年 十一月 1日 14:40

elisinclar
文章总计: 1
no digas te amo. solo dejame sentirlo