Cucumis - 网上免费翻译服务
. .421翻译 - 瑞典语-挪威语 - Säg inte "Jag älskar dig". LÃ¥t mig känna det!

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语巴西葡萄牙语塞尔维亚语罗马尼亚语土耳其语阿拉伯语希腊语芬兰语德语西班牙语意大利语保加利亚语葡萄牙语瑞典语法语荷兰语丹麦语乌克兰语匈牙利语阿尔巴尼亚语波兰语波斯尼亚语希伯来语俄语汉语(简体)拉丁语印尼语世界语冰岛语加泰罗尼亚语克罗地亚语立陶宛语挪威语弗里西语日语斯洛伐克语捷克语拉脱维亚语波斯語蒙古语不列颠语汉语(繁体)古希腊语日语汉语(繁体)英语马其顿语

讨论区 诗歌

标题
Säg inte "Jag älskar dig". Låt mig känna det!
正文
提交 RosaFluffy
源语言: 瑞典语 翻译 Suddad

Säg inte "Jag älskar dig". Låt mig känna det!

标题
Ikke si "jeg elsker deg". La meg føle det!
翻译
挪威语

翻译 pias
目的语言: 挪威语

Ikke si "jeg elsker deg". La meg føle det!
Hege认可或编辑 - 2008年 五月 11日 14:39