Cucumis - 网上免费翻译服务
. .421翻译 - 英语-世界语 - Don´t say "I love you". Let me feel it!

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语巴西葡萄牙语塞尔维亚语罗马尼亚语土耳其语阿拉伯语希腊语芬兰语德语西班牙语意大利语保加利亚语葡萄牙语瑞典语法语荷兰语丹麦语乌克兰语匈牙利语阿尔巴尼亚语波兰语波斯尼亚语希伯来语俄语汉语(简体)拉丁语印尼语世界语冰岛语加泰罗尼亚语克罗地亚语立陶宛语挪威语弗里西语日语斯洛伐克语捷克语拉脱维亚语波斯語蒙古语不列颠语汉语(繁体)古希腊语日语汉语(繁体)英语马其顿语

讨论区 诗歌

标题
Don´t say "I love you". Let me feel it!
正文
提交 glavkos
源语言: 英语

Don´t say "I love you". Let me feel it!
给这篇翻译加备注
Utilizaţi acest link dacă nu aveţi tastatură cu caractere româneşti.
http://romanian.typeit.org

标题
Ne diru "mi amas vi".
翻译
世界语

翻译 Borges
目的语言: 世界语

Ne diru "mi amas vin". Lasu min senti tion!
goncin认可或编辑 - 2008年 八月 25日 12:43

最近发帖

作者
帖子

2008年 三月 24日 00:50

goncin
文章总计: 3706
Borges,

Kion vi pensas pri: "Ne diru 'mi amas vi'. Lasu min senti tion!"?

CC: Borges

2008年 三月 24日 05:20

Borges
文章总计: 115
Mi ne estas bona parolanto de la lingvo. Mi estas espertulo apenaux car ne estis alian. Vi povas modifi mian tradukon aux refuzi tion "pronto".

2008年 八月 25日 07:21

Poliglota
文章总计: 12
Oni devas diri: Mi amas VIN. (O pronome "VI" deve estar no acusativo (VIN), com N, pois equivale a objetivo direto)

2008年 八月 25日 12:44

goncin
文章总计: 3706