Cucumis - 网上免费翻译服务
. .421翻译 - 罗马尼亚语-希腊语 - Nu îmi spune "Te iubesc". Lasă-mă să o simt!

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语巴西葡萄牙语塞尔维亚语罗马尼亚语土耳其语阿拉伯语希腊语芬兰语德语西班牙语意大利语保加利亚语葡萄牙语瑞典语法语荷兰语丹麦语乌克兰语匈牙利语阿尔巴尼亚语波兰语波斯尼亚语希伯来语俄语汉语(简体)拉丁语印尼语世界语冰岛语加泰罗尼亚语克罗地亚语立陶宛语挪威语弗里西语日语斯洛伐克语捷克语拉脱维亚语波斯語蒙古语不列颠语汉语(繁体)古希腊语日语汉语(繁体)英语马其顿语

讨论区 诗歌

标题
Nu îmi spune "Te iubesc". Lasă-mă să o simt!
正文
提交 sguridis
源语言: 罗马尼亚语 翻译 iepurica

Nu îmi spune "Te iubesc". Lasă-mă să o simt!

标题
Μη μου λες «Σ’ αγαπώ». Άσε με να το αισθανθώ!
翻译
希腊语

翻译 xristos
目的语言: 希腊语

Μη μου λες «Σ’ αγαπώ». Άσε με να το αισθανθώ!
irini认可或编辑 - 2007年 二月 26日 15:34