Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .421सरुको हरफ - अंग्रेजी - Don´t say "I love you". Let me feel it!

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीब्राजिलियन पर्तुगिज  सरबियनरोमानियनतुर्केलीअरबीयुनानेलीफिनल्यान्डीजर्मनस्पेनीइतालियनBulgarianपोर्तुगालीस्विडेनीफ्रान्सेलीडचडेनिसUkrainianहन्गेरियनअल्बेनियनपोलिसBosnianयहुदीरूसीचिनीया (सरल)LatinIndonesianएस्पेरान्तोIcelandicकातालानक्रोएसियनलिथुएनियननर्वेजियनFrisianजापानीस्लोभाकचेकLatvianPersian languageMongolianBretonचीनीयाAncient greekजापानीचीनीयाअंग्रेजीMacedonian

Category Poetry

शीर्षक
Don´t say "I love you". Let me feel it!
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
house_babQद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Don´t say "I love you". Let me feel it!
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Utilizaţi acest link dacă nu aveţi tastatură cu caractere româneşti.
http://romanian.typeit.org
Edited by cucumis - 2007年 मे 17日 07:53

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2007年 अप्रिल 11日 11:25

Vesna
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12
Non dire "ti amo". Lasciamelo sentire!

2007年 अगस्त 23日 05:27

Chantal
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 878
Hm.. what to do with the 'pages to check' ? This is a good translation right?

2008年 अप्रिल 5日 20:32

lavvy
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 2
Nu-mi spune "te iubesc"..lasa-ma sa o simt

2008年 अप्रिल 30日 10:02

kumarsubhash_222
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 25
ये मत कहो "मुझे तुमसे प्यार है" मुझे इसका अहसास करने दो।

2008年 अप्रिल 30日 10:08

Chantal
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 878
I take it that was the Hindi translation kumarsubhash?

2008年 नोभेम्बर 1日 14:40

elisinclar
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1
no digas te amo. solo dejame sentirlo