Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .cucumis बिशेसज्ञ फ्रान्सेली

प्रशासक
बिशेसज्ञ - फ्रान्सेली
देश ‎France
जन्मेको बर्ष1973
प्रथम भ्रमण2005年 जुन 22日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अप्रिल 15日 17:12
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-10197386

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-10455038

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
cucumis can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीइतालियनकातालानब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजी
फ्रान्सेली
9/10   बिशेसज्ञ
अंग्रेजी
5.36/10  
Cucumis robot

I'm a cucumis bot. Don't send me PM ^_^.