Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .421अनुबाद - युनानेली-अंग्रेजी - Μη μου λες «Σ’ αγαπώ». Άσε με να το αισθανθώ!

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीब्राजिलियन पर्तुगिज  सरबियनरोमानियनतुर्केलीअरबीयुनानेलीफिनल्यान्डीजर्मनस्पेनीइतालियनBulgarianपोर्तुगालीस्विडेनीफ्रान्सेलीडचडेनिसUkrainianहन्गेरियनअल्बेनियनपोलिसBosnianयहुदीरूसीचिनीया (सरल)LatinIndonesianएस्पेरान्तोIcelandicकातालानक्रोएसियनलिथुएनियननर्वेजियनFrisianजापानीस्लोभाकचेकLatvianPersian languageMongolianBretonचीनीयाAncient greekजापानीचीनीयाअंग्रेजीMacedonian

Category Poetry

शीर्षक
Μη μου λες «Σ’ αγαπώ». Άσε με να το αισθανθώ!
हरफ
iriniद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: युनानेली xristosद्वारा अनुबाद गरिएको

Μη μου λες «Σ’ αγαπώ». Άσε με να το αισθανθώ!

शीर्षक
Don't tell me "I love you", let me feel it.
अनुबाद
अंग्रेजी

iriniद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: अंग्रेजी

Don't tell me "I love you", let me feel it.
Validated by Bamsa - 2011年 जुन 21日 13:56