Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .irini

देश ‎Greece
जन्मेको बर्ष1974
प्रथम भ्रमण2006年 जुन 25日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 डिसेम्बर 18日 23:30
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎11792

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎11785

प्रमुख भाषा ‎युनानेली युनानेली
irini can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीAncient greekयुनानेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषायुनानेली
अंग्रेजी
8.26/10  
युनानेली
9.02/10