Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스12번역 - 세르비아어-스웨덴어 - mogu li vidjeti moju djecu ina koji nacin jer...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 세르비아어스웨덴어노르웨이어

분류 편지 / 이메일

이 번역의 "의미" 번역만을 요구합니다.
제목
mogu li vidjeti moju djecu ina koji nacin jer...
본문
crickelina에 의해서 게시됨
원문 언어: 세르비아어

mogu li vidjeti moju djecu i na koji nacin jer pokusauma na sve a da tebh dobro ne platim zivotom iduplo sramte bilo.
이 번역물에 관한 주의사항
Jag har fått sms skickat till min telefon med denna text och vill mkt gärna veta vad det står. Har haft en bilannons på Blocket och tror att det kan ha ett samband med det.

제목
Får jag se mina barn
번역
스웨덴어

sladja.bg에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 스웨덴어

Får jag se mina barn och på vilket sätt, eftersom jag har försökt med allt för att betala igen, men inte med mitt liv till dig eller dubbelt, skäms på dig.
pias에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2008년 1월 23일 21:28

마지막 글

글쓴이
올리기

2008년 1월 18일 22:22

sladja.bg
게시물 갯수: 5
För jag se mina bar och på vilket sätt, eftersom jag försoker allt att betala inte åt dig med mitt livet och fy skam så mycket.

2008년 1월 19일 08:14

pias
게시물 갯수: 8097
Hej sladja.bg,
det här låter som mycket konstig svenska...
Är det grammatiska fel i själva källtexten?

2008년 1월 21일 18:58

pias
게시물 갯수: 8097
Again..
may I ask you for a bridge here Mr.H?

Is the meaning about:
"May I see my children and in what way, since I have tried everything to pay back, but not to you with my life, ugh!"

Many thanks in advance...and points in your pockets later.

CC: Roller-Coaster

2008년 1월 22일 06:47

Roller-Coaster
게시물 갯수: 930
"...but not to you with my life or double, shame on you"

The rest is ok

2008년 1월 22일 07:59

sladja.bg
게시물 갯수: 5
"...but not to you with my life, and twice shame on you"

Det är en serbisk idiomatiskutrycket.

2008년 1월 22일 11:09

pias
게시물 갯수: 8097
Thanks Roller-Coaster!!!
Points are transfered now.

Hi sladja.bg,
I'll do some edits now and set it to the poll then.

Before edits:
Får jag se mina barn och på vilket sätt, eftersom jag försoket allt att betala inte åt dig med mitt livet och du fy skam så mycket.

2008년 1월 22일 11:37

pias
게시물 갯수: 8097
sladja.bg,
jag korrigerar till Roller-Coasters förslag, och sen så får omröstningen avgöra om ditt inlägg (ang. sista meningen) är mer riktigt..