Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - पोर्तुगाली-फ्रान्सेली - Comentário-tradução-ponto

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीस्पेनीइतालियनअरबीपोर्तुगालीब्राजिलियन पर्तुगिज  युनानेलीBulgarianतुर्केलीकातालानचिनीया (सरल)डचरोमानियनजर्मनयहुदीसरबियनलिथुएनियनचीनीयापोलिसडेनिसअल्बेनियनचेकरूसीएस्पेरान्तोफिनल्यान्डीजापानीहन्गेरियनक्रोएसियनस्विडेनीनर्वेजियनइस्तोनियनफरोईजहिन्दिकोरियनPersian languageIcelandicस्लोभाकKurdishअफ्रिकी Mongolianफ्रान्सेलीLatvianआइरिसThaiनेपालीस्लोभेनियनVietnamese
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: क्लिनगन

शीर्षक
Comentário-tradução-ponto
हरफ
Cucumbergirlद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: पोर्तुगाली milenabgद्वारा अनुबाद गरिएको

Não deve colocar qualquer comentário no campo de tradução principal.

शीर्षक
Commentaire-traduction-point
अनुबाद
फ्रान्सेली

Sweet Dreamsद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: फ्रान्सेली

Vous ne devez mettre aucun commentaire dans le champ de traduction principal.
Validated by Francky5591 - 2009年 डिसेम्बर 10日 22:46