Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Francky5591 बिशेसज्ञ फ्रान्सेली

वेब-साइत

प्रशासक
बिशेसज्ञ - फ्रान्सेली
देश ‎France
जन्मेको बर्ष1955
प्रथम भ्रमण2006年 सेप्टेम्बर 29日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2021年 मार्च 24日 17:09
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎28211

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎6791

प्रमुख भाषा ‎फ्रान्सेली फ्रान्सेली
Francky5591 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेली
फ्रान्सेली
9.07/10   बिशेसज्ञ
अंग्रेजी
8.73/10  
Latin
8.33/10  
स्पेनी
9/10  
यहुदी
9/10  
जर्मन
10/10  
ब्राजिलियन पर्तुगिज
10/10  
नर्वेजियन
8/10  
रोमानियन
9/10  
तुर्केली
10/10