Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-डेनिस - Comment-translation-field

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीस्पेनीइतालियनअरबीपोर्तुगालीब्राजिलियन पर्तुगिज  युनानेलीBulgarianतुर्केलीकातालानचिनीया (सरल)डचरोमानियनजर्मनयहुदीसरबियनलिथुएनियनचीनीयापोलिसडेनिसअल्बेनियनचेकरूसीएस्पेरान्तोफिनल्यान्डीजापानीहन्गेरियनक्रोएसियनस्विडेनीनर्वेजियनइस्तोनियनफरोईजहिन्दिकोरियनPersian languageIcelandicस्लोभाकKurdishअफ्रिकी Mongolianफ्रान्सेलीLatvianआइरिसThaiनेपालीस्लोभेनियनVietnamese
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: क्लिनगन

शीर्षक
Comment-translation-field
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

You mustn't enter any comment into the main translation field.

शीर्षक
Du må ikke skrive kommentarer i oversættelsesfeltet
अनुबाद
डेनिस

Bamsaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: डेनिस

Du må ikke skrive kommentarer i oversættelsesfeltet "Tekst".
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Corrected bad translation
Validated by wkn - 2007年 जनवरी 12日 05:39