Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-युनानेली - Comment-translation-field

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीस्पेनीइतालियनअरबीपोर्तुगालीब्राजिलियन पर्तुगिज  युनानेलीBulgarianतुर्केलीकातालानचिनीया (सरल)डचरोमानियनजर्मनयहुदीसरबियनलिथुएनियनचीनीयापोलिसडेनिसअल्बेनियनचेकरूसीएस्पेरान्तोफिनल्यान्डीजापानीहन्गेरियनक्रोएसियनस्विडेनीनर्वेजियनइस्तोनियनफरोईजहिन्दिकोरियनPersian languageIcelandicस्लोभाकKurdishअफ्रिकी Mongolianफ्रान्सेलीLatvianआइरिसThaiनेपालीस्लोभेनियनVietnamese
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: क्लिनगन

शीर्षक
Comment-translation-field
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

You mustn't enter any comment into the main translation field.

शीर्षक
Σχόλιο-πεδίο-μετάφρασης
अनुबाद
युनानेली

iriniद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: युनानेली

Δεν πρέπει να εισάγετε κανένα σχόλιο στο κύριο πεδίο μετάφρασης.
Validated by irini - 2006年 सेप्टेम्बर 21日 11:50

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2009年 डिसेम्बर 7日 12:51

maria02
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1
ma tu non puoi pui