Cucumis - Shërbim përkthimi në linjë falas
. .Përkthime - Anglisht-Romanisht - Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.

Statusi aktualPërkthime
Ky tekst është në dispozicion në këto gjuhë: Anglisht
Përkthime të kërkuara: Romanisht

Kategori Kompjuterat / Interneti

Titull
Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.
Përkthime
Anglisht-Romanisht
Prezantuar nga melmiha
gjuha e tekstit origjinal: Anglisht

Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.
Vërejtje rreth përkthimit
The translation is for the menu of an online english course site. Drip Feed Course, means that the students see the next lesson after x days. X is the drip feed duration.
Thank you.
9 Gusht 2019 16:11