Cucumis - Ücretsiz online çeviri hizmeti10Tercüme - İngilizce-İsveççe - Happy new year 2006!

Şu anki durumTercüme
Bu yazının aşağıdaki dillerde karşılığı vardır: İngilizceArapçaAlmancaFransızcaEsperantoTürkçeArnavutçaPortekizceRomenceHollandacaİspanyolcaKatalancaİsveççeBasit ÇinceİtalyancaRusçaİbraniceBulgarcaJaponca

Kategori Website / Blog / Forum - Haberler / Güncel olaylar

Başlık
Happy new year 2006!
Metin
Öneri cucumis
Kaynak dil: İngilizce

Happy new year 2006 to all cucumis.org visitors

What has changed since the last news entry?

- Cucumis.org has grown fast as there are now more than 1900 members and about 20 new members a day. Many new languages have been added to the cucumis.org interface: Chinese, Hebrew, Swedish, and Brazilian Portuguese. A big thanks to the cucumis.org members who translated it.

- The project section is up and running but nobody knows how it works . It's mainly dedicated to webmasters who want to translate their websites. They can submit their text to be translated on cucumis.org and invite their visitors to translate on cucumis.org. Cucumis.org will get new members and the webmasters will be able to use the translation engine of cucumis.org and the expertise of cucumis.org members.

- An affiliation program has been developed to reward those who put a link on their personal websites or blogs to talk about cucumis.org. Instead of using the http://www.cucumis.org/ classic url, you can use this url: [linkid=w_in_[userid]]. Each translation done by a member you sent to cucumis.org through this url will earn you additional points (5 percent of the translation cost). There is also a similar affiliation link for the webmasters who manage a project on cucumis.org, to invite their visitors to translate their website on cucumis.org, with the same advantages: http://www.cucumis.org/translation_1_w/p_in_myProjectId.html.

- The multi-language Babylon dictionary has been inserted on the translation pages at the bottom of the side menu. It's a very useful tool and it's not intrusive at all.

- The wiki engine has been set. Some parts of the cucumis.org interface, as well as details and tutorials about how the website should be used, are now embedded in wiki articles. Wiki articles are more flexible than the language files of the cucumis.org interface, as they can be edited at any time by any member. The wiki articles of the cucumis.org interface can also be translated from the translation homepage using the link "List of [wiki] translations to be done or updated".

- It's now possible to post comments on all parts of the website, including news and wiki articles.

What's next?

- A language course section is currently under development. Each member of cucumis.org will be able to create a wiki lesson about his favorite language.

- A java applet is under development to offer the possibility to record and play back audio samples for the language courses.

- A java or flash applet will be developed to draw illustrations for the language courses.

- I don't understand why the ratio of members having done at least one translation is so small... Maybe I should try to improve the interface and I need your feed back on this...
Çeviriyle ilgili açıklamalar
Keep the tags "[...]" untranslated.

Başlık
Gott nytt år 2006!
Tercüme
İsveççe

Çeviri linda
Hedef dil: İsveççe

Gott nytt år 2006 till alla cucumis.org besökare

Vilka förändringar sedans de senaste nyhets anteckningarna?

- Cucumis.org har vuxit fort och det är nu mer än 1900 medlemmar och det kommer ungefär 20 nya medlemmar varje dag. Många nya språk är tillagda till cucumis.org språker är: kinesiska, hebreiska, svenska, och brasiljansk portugisiska. Ett stort tack till cucumis.org medlemmar som her översattit det.

- prejektets sektion är uppe och springer men ingen vet hur det fungerar . Det är främst till hemside ägarna som vill översätta sina hemsidor. De kan förelägga deras texter för att bli översatta på cucumis.org och bjuda in deras besökare till att översätta på cucumis.org.Cucumis.org kommer få nya medlemmar och hemsideägarna kan uttnyttja översättningen på cucumis.org och av experterna på cucumis.org.

- Ett anknytnings program har utvecklats för att belöna de som la linkar på deras personliga webbsidor eller blogs att prata om cucumis.org. Istället för att använda http://www.cucumis.org/ classic url, kan du använda den här url: [linkid=w_in_[userid]]. Varje översättning som görs av en medlem som du värvat till cucumis.org genom denna adress, adderar ytterligare poäng i(5 procent av översättningskostnaden). Där är också en likadan anknytnings link för de webbägare som har ett projekt på cucumis.org, för att bjuda in deras besökare till att översätta deras webbsida på cucumis.org, med den samma fördel: http://www.cucumis.org/oversattning_13_w/p_in_myProjectId.html.

- Multi språket Babylon ordbok har blivit inlagd på översättningens sida längst ner på sido menyn. Det är en väldigt användbart vertyg och det är inte påflugen alls.

- Wiki motorn har blivit fastställt. Vissa delar av cucumis.org gränssnitt, detaljer och handledning om hur websidan skall användas, är nu inbäddad i wiki artiklar. Wiki artiklar är mer flexibala än språk filerna av cucumis.org gränssnitt, redigerade när som helst av vilken medlemm som helst. Wiki artiklarna på cucumis.org gränssnitt kan också bli översatta från översättnings hemsida använd linken"Lista på [wiki]översättningar att göra eller uppdatera".

- Det är nu möjligt att posta kommentarer på alla delar av webbsidan, inkluderat nyheter och wiki artiklar.

Vad är nästa?

- En språk kurs section är just nu under uppbyggnad. Varje medlem av cucumis.org kommer att kunna skapa en wiki lektion om hans favorit språk.

- en java översättning är under uppbyggnad till att kunna erbjuda möjligheten att spela in och spela tillbaka audio illustrationer för språk kurserna.

- En java eller flash översättning kommer att bli uppbyggd till att rita illustrationer till språk kurserna.

- Jag förstår inte varför förhållandet av medlemmar som gör minst en översättning är så liten... Jag kanske skulle pröva att utveckla gränssnitten och jag behöver din feed back för detta...
En son cucumis tarafından onaylandı - 26 Ocak 2006 17:29

Son Gönderilen

Yazar
Mesaj

14 Temmuz 2007 12:43

Porfyhr
Mesaj Sayısı: 793
This text is badly translated into swedish. It is quite inactual though. If a proper translation is needed please contact me!

14 Temmuz 2007 17:03

kafetzou
Mesaj Sayısı: 7963
jp? Do we need it done? The English isn't totally correct either, BTW.

CC: cucumis

14 Temmuz 2007 17:26

cucumis
Mesaj Sayısı: 3785
Hi, Porfyhr, can you post the corrections (here or into my inbox ) ?

14 Temmuz 2007 17:14

kafetzou
Mesaj Sayısı: 7963
What about the English corrections, jp - do you want those, too?

CC: cucumis

14 Temmuz 2007 17:18

cucumis
Mesaj Sayısı: 3785
Oh yes, feel free to correct the english. But it's a low priority, don't waste too much time on this

14 Temmuz 2007 17:26

kafetzou
Mesaj Sayısı: 7963
I just edited it - it is now correct.