Cucumis - Ücretsiz online çeviri hizmeti10Tercüme - İngilizce-Romence - Happy new year 2006!

Şu anki durumTercüme
Bu yazının aşağıdaki dillerde karşılığı vardır: İngilizceArapçaAlmancaFransızcaEsperantoTürkçeArnavutçaPortekizceRomenceHollandacaİspanyolcaKatalancaİsveççeBasit ÇinceİtalyancaRusçaİbraniceBulgarcaJaponca

Kategori Website / Blog / Forum - Haberler / Güncel olaylar

Başlık
Happy new year 2006!
Metin
Öneri cucumis
Kaynak dil: İngilizce

Happy new year 2006 to all cucumis.org visitors

What has changed since the last news entry?

- Cucumis.org has grown fast as there are now more than 1900 members and about 20 new members a day. Many new languages have been added to the cucumis.org interface: Chinese, Hebrew, Swedish, and Brazilian Portuguese. A big thanks to the cucumis.org members who translated it.

- The project section is up and running but nobody knows how it works . It's mainly dedicated to webmasters who want to translate their websites. They can submit their text to be translated on cucumis.org and invite their visitors to translate on cucumis.org. Cucumis.org will get new members and the webmasters will be able to use the translation engine of cucumis.org and the expertise of cucumis.org members.

- An affiliation program has been developed to reward those who put a link on their personal websites or blogs to talk about cucumis.org. Instead of using the http://www.cucumis.org/ classic url, you can use this url: [linkid=w_in_[userid]]. Each translation done by a member you sent to cucumis.org through this url will earn you additional points (5 percent of the translation cost). There is also a similar affiliation link for the webmasters who manage a project on cucumis.org, to invite their visitors to translate their website on cucumis.org, with the same advantages: http://www.cucumis.org/translation_1_w/p_in_myProjectId.html.

- The multi-language Babylon dictionary has been inserted on the translation pages at the bottom of the side menu. It's a very useful tool and it's not intrusive at all.

- The wiki engine has been set. Some parts of the cucumis.org interface, as well as details and tutorials about how the website should be used, are now embedded in wiki articles. Wiki articles are more flexible than the language files of the cucumis.org interface, as they can be edited at any time by any member. The wiki articles of the cucumis.org interface can also be translated from the translation homepage using the link "List of [wiki] translations to be done or updated".

- It's now possible to post comments on all parts of the website, including news and wiki articles.

What's next?

- A language course section is currently under development. Each member of cucumis.org will be able to create a wiki lesson about his favorite language.

- A java applet is under development to offer the possibility to record and play back audio samples for the language courses.

- A java or flash applet will be developed to draw illustrations for the language courses.

- I don't understand why the ratio of members having done at least one translation is so small... Maybe I should try to improve the interface and I need your feed back on this...
Çeviriyle ilgili açıklamalar
Keep the tags "[...]" untranslated.

Başlık
La mulţi ani 2006!
Tercüme
Romence

Çeviri lorelai
Hedef dil: Romence

La mulţi ani 2006 tuturor vizitatorilor cucumis.org

Ce s-a schimbat de la ultima intrare?

-Cucumis.org s-a dezvoltat rapid, având acum mai mult de 1900 de membrii şi aproximativ 20 de noi membrii în fiecare zi. Numeroase noi limbi au fost adăugate interfeţei cucumis.org: chineză, ebraică, suedeză şi portugheză braziliană. Multe mulţumiri membrilor cucumi.org care au efectuat traducerile.

- Secţiunea de proiecte este funcţională însă nimeni nu ştie cum funcţionează . Aceasta este dedicată în pricipal webmasterilor care doresc să îşi traducă siturile. Ei pot introduce o cerere pentru traducere pe cucumis.org şi îşi pot invita vizitatorii să traducă pe cucumis.org. Cucumis.org va avea astfel noi membrii iar webmasterii vor beneficia de motorul de traducere cucumis.org şi de cunoştiinţele şi experienţa membrilor cucumis.org.

- A fost dezvoltat un program de afiliere pentru a-i recompensa pe cei care introduc un link pe paginile sau blogurile lor personale pentru a menţiona cucumis.org. În locul http://www.cucumis.org/ URL-ului clasic puteţi folosi acest URL [linkid=w_in_[userid]]. Fiecare traducere efectuată de către un membru pe care l-aţi referit pe cucumis.org prin intermediul acestui link vă va aduce puncte adiţionale (5 la sută din costul traducerii).. Există de asemenea un link similar pentru webmasterii care dezvoltă un proiect pe cucumis.org pentru a-şi invita vizitatorii să le traducă siturile pe cucumis.org, beneficiând de aceleaşi avantaje: http://www.cucumis.org/traducerea_11_w/p_in_myProjectId.html.

- În cadrul paginilor de traduceri, la sfârşitul meniului lateral a fost inserat dicţionarul multilingv Babylon. Acesta este un instrument foarte util şi deloc intruziv.

- A fost pus în funcţiune motorul wiki. Anumite porţiuni din interfaţa cucumis.org, detaliile şi tutorialele referitoare la cum trebuie folosit situl au acum asociate articole wiki. Articolele wiki sunt mai flexibile decât fişierele de limbi din intefaţa cucumis.org, acestea putând fi editate în orice moment, de către orice membru. Articolele wiki din interfaţa cucumis.org pot fi de asemenea traduse de pe pagina de traduceri folosind linkul "Lista traducerilor [wiki] de realizat sau de actualizat".

- Acum se pot posta comentarii asupra tuturor părţilor sitului, inclusiv ştirile şi articolele wiki.


Ce urmează?

- În prezent este dezvoltată o secţiune dedicată cursurilor de limbi străine. Fiecare membru al cucumis.org va avea posibilitatea să creeze o lecţie wiki despre limba sa străină favorită.

- Un applet java este în dezvoltare, cu scopul de a oferi posibiltatea de a înregistra şi de a asculta ilustraţii audio pentru cursurile de limbi străine.

- Va fi dezvoltat un applet java sau flash pentru desenarea ilustraţiilor pentru cursurile de limbi străine.

- Nu înţeleg de ce este atât de redusă proporţia membrilor care fac cel puţin o traducere...Poate că ar trebui să îmbunătăţesc interfaţa şi am nevoie de feedback-ul vostru în acest scop...
En son cucumis tarafından onaylandı - 3 Ocak 2006 16:49

Son Gönderilen

Yazar
Mesaj

3 Mart 2008 09:44

iulia1987
Mesaj Sayısı: 1
drain the system pressure