Cucumis - Ücretsiz online çeviri hizmeti10Tercüme - İngilizce-Hollandaca - Happy new year 2006!

Şu anki durumTercüme
Bu yazının aşağıdaki dillerde karşılığı vardır: İngilizceArapçaAlmancaFransızcaEsperantoTürkçeArnavutçaPortekizceRomenceHollandacaİspanyolcaKatalancaİsveççeBasit ÇinceİtalyancaRusçaİbraniceBulgarcaJaponca

Kategori Website / Blog / Forum - Haberler / Güncel olaylar

Başlık
Happy new year 2006!
Metin
Öneri cucumis
Kaynak dil: İngilizce

Happy new year 2006 to all cucumis.org visitors

What has changed since the last news entry?

- Cucumis.org has grown fast as there are now more than 1900 members and about 20 new members a day. Many new languages have been added to the cucumis.org interface: Chinese, Hebrew, Swedish, and Brazilian Portuguese. A big thanks to the cucumis.org members who translated it.

- The project section is up and running but nobody knows how it works . It's mainly dedicated to webmasters who want to translate their websites. They can submit their text to be translated on cucumis.org and invite their visitors to translate on cucumis.org. Cucumis.org will get new members and the webmasters will be able to use the translation engine of cucumis.org and the expertise of cucumis.org members.

- An affiliation program has been developed to reward those who put a link on their personal websites or blogs to talk about cucumis.org. Instead of using the http://www.cucumis.org/ classic url, you can use this url: [linkid=w_in_[userid]]. Each translation done by a member you sent to cucumis.org through this url will earn you additional points (5 percent of the translation cost). There is also a similar affiliation link for the webmasters who manage a project on cucumis.org, to invite their visitors to translate their website on cucumis.org, with the same advantages: http://www.cucumis.org/translation_1_w/p_in_myProjectId.html.

- The multi-language Babylon dictionary has been inserted on the translation pages at the bottom of the side menu. It's a very useful tool and it's not intrusive at all.

- The wiki engine has been set. Some parts of the cucumis.org interface, as well as details and tutorials about how the website should be used, are now embedded in wiki articles. Wiki articles are more flexible than the language files of the cucumis.org interface, as they can be edited at any time by any member. The wiki articles of the cucumis.org interface can also be translated from the translation homepage using the link "List of [wiki] translations to be done or updated".

- It's now possible to post comments on all parts of the website, including news and wiki articles.

What's next?

- A language course section is currently under development. Each member of cucumis.org will be able to create a wiki lesson about his favorite language.

- A java applet is under development to offer the possibility to record and play back audio samples for the language courses.

- A java or flash applet will be developed to draw illustrations for the language courses.

- I don't understand why the ratio of members having done at least one translation is so small... Maybe I should try to improve the interface and I need your feed back on this...
Çeviriyle ilgili açıklamalar
Keep the tags "[...]" untranslated.

Başlık
Gelukkig Nieuwjaar 2006 !
Tercüme
Hollandaca

Çeviri La Bonne
Hedef dil: Hollandaca

Wat is er veranderd sinds de laatste nieuwsbrief?


- Cucumis.org is snel gegroeid, er zijn nu meer dan 1900 leden en elke dag komen er nog ongeveer 20 bij.
Veel nieuwe talen zijn toegevoegd aan Cucumis.org: Chinees, Hebreeuws, Zweeds en Braziliaans-Portugees.
Een speciaal woord van dank aan de Cucumis.org leden die voor de vertaling hebben gezorgd.

-Het “project gedeelte” staat en loopt al, alleen weet niemand hoe het werkt . Dit is hoofdzakelijk gemaakt voor webmasters, die hun websites vertaald willen hebben. Zij kunnen hun tekst insturen om vertaald te worden op Cucumis.org en hun bezoekers inviteren om ook iets te vertalen op Cucumis.org. Cucumis.org zal zodoende nieuwe leden aantrekken en de webmasters hebben voordeel van de vertaalmachine van Cucumis.org en van de deskundigheid van de Cucumis.org-leden.

- Een ander, aanvullend programma is ontwikkeld om diegenen te belonen die een link op hun persoonlijke websites of blogs plaatsen om Cucumis.org meer bekendheid te geven.
In plaats van de klassieke url http://www.cucumis.org/, kan gebruik worden gemaakt van: [linkid=w_in_[userid]]. Elke vertaling gedaan door een lid die jij door hebt gestuurd naar deze url, zal je extra punten opleveren (5 procent van de vertalingkosten). Er is ook een soortgelijke link voor webmasters die een project hebben lopen bij Cucumis.org om hun bezoekers uit te nodigen op Cucumis.org, met dezelfde voordelen: http://www.cucumis.org/vertaling_10_w/p_in_myProjectId.html.

- Het multi-talige Babylon woordenboek is ingevoegd op de vertaalpagina’s aan de onderkant van het zijmenu. Het is een erg bruikbaar gereedschap en het is niet opdringerig.

- De wiki machine is opgezet. Sommige delen van Cucumis.org interface, details en handleidingen over het gebruik van de website zijn nu opgenomen in wiki items. Wiki items zijn flexibeler dan de taal-files van de Cucumis.org interface, want ze kunnen worden bewerkt op elk moment door elk Cucumis.org lid. De wiki items van Cucumis.org interface kunnen ook worden vertaald vanaf de vertaal homepage door de volgende link te gebruiken: “Lijst van [wiki] vertalingen die nog gemaakt of geüpdate moeten worden”.

- Het is nu mogelijk om commentaar te sturen op alle delen van de website, inclusief het nieuws en wiki items.


Wat nog meer?

- Een taalcursus sectie wordt op dit moment ontwikkeld. Elk lid van Cucumis.org zal een wiki les kunnen maken over zijn favoriete taal.

- Een java applet is in ontwikkeling om meer mogelijkheden te bieden om audio illustraties te kunnen opnemen en afspelen ten behoeve van de taal cursussen.

- Een java of flash applet zal ontwikkeld worden om ook getekende illustraties voor de taalcursussen te kunnen gebruiken.

- Ik snap niet waarom het aantal leden dat minstens één vertaling maakt zo klein is… Misschien moet ik de interface verbeteren en heb daarvoor jouw feedback nodig…
En son cucumis tarafından onaylandı - 3 Ocak 2006 23:20

Son Gönderilen

Yazar
Mesaj

3 Ocak 2006 23:25

cucumis
Mesaj Sayısı: 3785
This one was better and a hard work, thnaks a lot! but still not perfect as you skipped all tags [link=... [/link] [b] etc...

Next one will be perfect, have nice holidays in France

4 Ocak 2006 03:34

La Bonne
Mesaj Sayısı: 10
Don't know "tags"... look at my age, I'm 44 for Christ sake... all those modern words...
a lot of the pc words don't even need to be translated because we (aux Pays Bas) use the same (English) terms...