Cucumis - Free online translation service
. .211Translation - English-Swedish - How do I love thee? Let me count the ways. I...

Current statusTranslation
This text is available in the following languages: EnglishBrazilian PortugueseSwedishBulgarianTurkishRomanianFrenchSpanishItalianLithuanianGreek

Category Expression - Love / Friendship

Title
How do I love thee? Let me count the ways. I...
Text
Submitted by ysby13
Source language: English

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height to
My soul can reach, when feeling out of sight.
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday's
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.

Title
Huru älskar jag dig...
Translation
Swedish

Translated by ysby13
Target language: Swedish

Hur älskar jag dig? Låt mig räkna de sätt.
Jag älskar dig till djup och bredd och höjd så långt
Min själ kan nå, där du ej längre ses.
Till Varandets och underbar Skönhets ände.
Jag älskar dig så högt som var dags
Mest lågmälda önskan, om solens och ljusets sken
Jag älskar dig fritt, såsom människan slagits för sin Rätt;
Jag älskar dig renhjärtat, såsom de som återvänder från Bön.
Jag älskar dig med passionen som närts
Av mina gamla sorger, och med min barndoms tro.


Last validated or edited by pias - 9 August 2008 22:08

Latest messages

Author
Message

30 July 2007 00:08

Porfyhr
Number of messages: 793
A really poor translation was made. You didn't fulfill the demands to translate such a text. I think you should reconsider your translation a couple of times before submitting it. If you speak swedish then you must have felt that this was bad!