Cucumis - Ókeypis álinju umsetingar tænasta
. .211Umseting - Enskt-Svenskt - How do I love thee? Let me count the ways. I...

Núverðandi støðaUmseting
Hesin teksturin er tøkur í fylgjandi málum: EnsktPortugisiskt brasilisktSvensktBulgarsktTurkisktRumensktFransktSpansktItalsktLitavsktGrikskt

Bólkur Orðafelli - Kærleiki / Vinskapur

Heiti
How do I love thee? Let me count the ways. I...
Tekstur
Framborið av ysby13
Uppruna mál: Enskt

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height to
My soul can reach, when feeling out of sight.
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday's
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.

Heiti
Huru älskar jag dig...
Umseting
Svenskt

Umsett av ysby13
Ynskt mál: Svenskt

Hur älskar jag dig? Låt mig räkna de sätt.
Jag älskar dig till djup och bredd och höjd så långt
Min själ kan nå, där du ej längre ses.
Till Varandets och underbar Skönhets ände.
Jag älskar dig så högt som var dags
Mest lågmälda önskan, om solens och ljusets sken
Jag älskar dig fritt, såsom människan slagits för sin Rätt;
Jag älskar dig renhjärtat, såsom de som återvänder från Bön.
Jag älskar dig med passionen som närts
Av mina gamla sorger, och med min barndoms tro.


Góðkent av pias - 9 August 2008 22:08

Síðstu boð

Høvundur
Eini boð

30 Juli 2007 00:08

Porfyhr
Tal av boðum: 793
A really poor translation was made. You didn't fulfill the demands to translate such a text. I think you should reconsider your translation a couple of times before submitting it. If you speak swedish then you must have felt that this was bad!