Cucumis - Gratis översättning online
. .211Översättning - Engelska-Svenska - How do I love thee? Let me count the ways. I...

Aktuell statusÖversättning
Denna text är tillgänglig på följande språk: EngelskaBrasiliansk portugisiskaSvenskaBulgariskaTurkiskaRumänskaFranskaSpanskaItalienskaLitauiskaGrekiska

Kategori Uttryck - Kärlek/Vänskap

Titel
How do I love thee? Let me count the ways. I...
Text
Tillagd av ysby13
Källspråk: Engelska

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height to
My soul can reach, when feeling out of sight.
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday's
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.

Titel
Huru älskar jag dig...
Översättning
Svenska

Översatt av ysby13
Språket som det ska översättas till: Svenska

Hur älskar jag dig? Låt mig räkna de sätt.
Jag älskar dig till djup och bredd och höjd så långt
Min själ kan nå, där du ej längre ses.
Till Varandets och underbar Skönhets ände.
Jag älskar dig så högt som var dags
Mest lågmälda önskan, om solens och ljusets sken
Jag älskar dig fritt, såsom människan slagits för sin Rätt;
Jag älskar dig renhjärtat, såsom de som återvänder från Bön.
Jag älskar dig med passionen som närts
Av mina gamla sorger, och med min barndoms tro.


Senast granskad eller redigerad av pias - 9 Augusti 2008 22:08

Senaste inlägg

Författare
Inlägg

30 Juli 2007 00:08

Porfyhr
Antal inlägg: 793
A really poor translation was made. You didn't fulfill the demands to translate such a text. I think you should reconsider your translation a couple of times before submitting it. If you speak swedish then you must have felt that this was bad!