Cucumis - Shërbim përkthimi në linjë falas
. .Përkthime - Koreane-Anglisht - 나 같은건 그냥

Statusi aktualPërkthime
Ky tekst është në dispozicion në këto gjuhë: Koreane
Përkthime të kërkuara: Anglisht

Kategori Mendime - Jeta e perditshme

Titull
나 같은건 그냥
Përkthime
Koreane-Anglisht
Prezantuar nga nhpin
gjuha e tekstit origjinal: Koreane

나 같은건 그냥 ....
외모가 아깝다 ㅎㅎ
왜 매치가 안되냐..
멘탈은 왜 없어
살어있을때 한마디 하자
그거 이슬람쪽 난민
절대 안돼
ㅎㅎ 개녜 완전 약육강식이거든
지금 불쌍한척에 속지마라 ㅎㅎ
나중에 ㅎㅎ 정말 나라 망한다 ㅎㅎ

누가 우리 친구한데 그랬어 때릴까?
역시 내가 친구를 잘뒀어
Vërejtje rreth përkthimit
The last 2 sentences are Q&A about the paragraph on top
24 Gusht 2018 18:09