Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .10अनुबाद - इतालियन-Thai - Ti voglio bene.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनतुर्केलीBulgarianफ्रान्सेलीअंग्रेजीअल्बेनियनअरबीब्राजिलियन पर्तुगिज  स्पेनीरूसीसरबियनBretonUkrainianइस्तोनियननर्वेजियनLatinThai

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
Ti voglio bene.
हरफ
fluxusद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

Ti voglio bene.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
la frase e' diretta ad una persona molto cara.

'Admin's Remark.
This request is no longer acceptable according to our new submission rules.

शीर्षक
ฉันรักเธอ
अनुबाद
Thai

toukद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: Thai

ฉันรักเธอ
Validated by Jackrit - 2011年 जुन 1日 08:59