Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .ترجمه - آلبانیایی-ایتالیایی - Ty t’raftë pika!

موقعیت کنونیترجمه
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: آلبانیایی
ترجمه های درخواست شده: ایتالیایی

این درخواست ترجمه "فقط معنی" می باشد.
عنوان
Ty t’raftë pika!
ترجمه
آلبانیایی-ایتالیایی
Veronhica پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: آلبانیایی

Ty t’raftë pika!
14 نوامبر 2018 13:48

آخرین پیامها

نویسنده
پیام

10 دسامبر 2018 05:10

Francky5591
تعداد پیامها: 12394
Ty t’raftë pika! : Tu non sai!