Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .متن اصلی - صربی - a tek setati po noci.. :)

موقعیت کنونیمتن اصلی
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: صربیپرتغالیانگلیسی

طبقه اصطلاح

عنوان
a tek setati po noci.. :)
متن قابل ترجمه
decyno پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: صربی

a tek setati po noci.. :)
11 سپتامبر 2009 17:17