Cucumis - 网上免费翻译服务
. .原始文本 - 塞尔维亚语 - a tek setati po noci.. :)

当前状态原始文本
本文可用以下语言: 塞尔维亚语葡萄牙语英语

讨论区 表达

标题
a tek setati po noci.. :)
需要翻译的文本
提交 decyno
源语言: 塞尔维亚语

a tek setati po noci.. :)
2009年 九月 11日 17:17