Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-स्लोभेनियन - Translation-language-preferences

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीअरबीब्राजिलियन पर्तुगिज  इतालियनडचस्पेनीयुनानेलीकातालानयहुदीजर्मनपोर्तुगालीतुर्केलीBulgarianरोमानियनजापानीस्विडेनीचिनीया (सरल)सरबियनअल्बेनियनपोलिसडेनिसरूसीएस्पेरान्तोफिनल्यान्डीचीनीयाक्रोएसियनहन्गेरियननर्वेजियनइस्तोनियनकोरियनस्लोभाकचेकPersian languageस्लोभेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिसVietnamese

शीर्षक
Translation-language-preferences
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Somebody has asked for a translation matching your language preferences.

शीर्षक
Prevod-jezik-nastavitve
अनुबाद
स्लोभेनियन

Planikaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: स्लोभेनियन

Nekdo je prosil za prevod, ki se ujema z vašimi jezikovnimi nastavitvami.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Poll set by the admins <Lilian>
Validated by lilian canale - 2010年 मार्च 9日 11:47