Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-सरबियन - Translation-language-preferences

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीअरबीब्राजिलियन पर्तुगिज  इतालियनडचस्पेनीयुनानेलीकातालानयहुदीजर्मनपोर्तुगालीतुर्केलीBulgarianरोमानियनजापानीस्विडेनीचिनीया (सरल)सरबियनअल्बेनियनपोलिसडेनिसरूसीएस्पेरान्तोफिनल्यान्डीचीनीयाक्रोएसियनहन्गेरियननर्वेजियनइस्तोनियनकोरियनस्लोभाकचेकPersian languageस्लोभेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिसVietnamese

शीर्षक
Translation-language-preferences
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Somebody has asked for a translation matching your language preferences.

शीर्षक
Prevod - jezik -
अनुबाद
सरबियन

Cinderellaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: सरबियन

Imamo zahtev za prevod sa jezika koji odgovara vasem profilu.
Validated by Cinderella - 2006年 अक्टोबर 18日 07:52