Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-स्विडेनी - Translation-language-preferences

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीअरबीब्राजिलियन पर्तुगिज  इतालियनडचस्पेनीयुनानेलीकातालानयहुदीजर्मनपोर्तुगालीतुर्केलीBulgarianरोमानियनजापानीस्विडेनीचिनीया (सरल)सरबियनअल्बेनियनपोलिसडेनिसरूसीएस्पेरान्तोफिनल्यान्डीचीनीयाक्रोएसियनहन्गेरियननर्वेजियनइस्तोनियनकोरियनस्लोभाकचेकPersian languageस्लोभेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिसVietnamese

शीर्षक
Translation-language-preferences
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Somebody has asked for a translation matching your language preferences.

शीर्षक
översättning/språk/preferenser
अनुबाद
स्विडेनी

reinterruptedद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: स्विडेनी

Någon har efterfrågat en översättning som matchar dina språkpreferenser.
Validated by cucumis - 2007年 जुलाई 27日 18:04