Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - स्पेनी-युनानेली - Yidis

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीरूसीBulgarianरोमानियनस्पेनीतुर्केलीहन्गेरियनजर्मनअरबीसरबियनब्राजिलियन पर्तुगिज  डेनिसनर्वेजियनस्विडेनीएस्पेरान्तोचेकजापानीइतालियनडचपोलिसयुनानेलीफिनल्यान्डीक्रोएसियनचिनीया (सरल)यहुदीपोर्तुगालीकोरियनअल्बेनियनहिन्दिकातालानUkrainianस्लोभाकSwahiliलिथुएनियनPersian languageअफ्रिकी स्लोभेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Vietnameseआइरिस

शीर्षक
Yidis
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: स्पेनी goncinद्वारा अनुबाद गरिएको

Yidis

शीर्षक
Γίντις
अनुबाद
युनानेली

Mideiaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: युनानेली

Γίντις
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Εβραιογερμανική διάλεκτος
Validated by irini - 2008年 फेब्रुअरी 18日 19:52