Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-लिथुएनियन - Yiddish

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीरूसीBulgarianरोमानियनस्पेनीतुर्केलीहन्गेरियनजर्मनअरबीसरबियनब्राजिलियन पर्तुगिज  डेनिसनर्वेजियनस्विडेनीएस्पेरान्तोचेकजापानीइतालियनडचपोलिसयुनानेलीफिनल्यान्डीक्रोएसियनचिनीया (सरल)यहुदीपोर्तुगालीकोरियनअल्बेनियनहिन्दिकातालानUkrainianस्लोभाकSwahiliलिथुएनियनPersian languageअफ्रिकी स्लोभेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Vietnameseआइरिस

शीर्षक
Yiddish
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Yiddish

शीर्षक
Jidiš kalba
अनुबाद
लिथुएनियन

Rysardaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: लिथुएनियन

Jidiš kalba
Validated by ollka - 2008年 जुन 30日 10:15