Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .13सरुको हरफ - अंग्रेजी - Ä° live in Belgrade, Serbia; but Ä° was born in Barcelona, Catalonia

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: जर्मनपोलिसस्लोभेनियनअल्बेनियनUkrainianUnknown language

Category Fiction / Story

शीर्षक
Ä° live in Belgrade, Serbia; but Ä° was born in Barcelona, Catalonia
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
JosepMaria20द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Ä° live in Belgrade, Serbia; but Ä° was born in Barcelona, Catalonia. Serbian is my favourite foreign language: Ä° speak it well and Ä° got the B1 at the University of Belgrade.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
The unnamed extra language İ requested, is Belarussian (Беларуская). / Неназваная дадатковая мова, якую я прасіў, — беларуская.

B1 is a level from the Common European Framework of Reference for Languages, you can see more about it on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
Edited by JosepMaria20 - 2020年 अक्टोबर 9日 22:00