Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-Thai - Tantine Donation

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  Thaiजर्मनतुर्केलीस्विडेनीपोलिसनर्वेजियनपोर्तुगालीयुनानेलीडेनिसरूसीरोमानियनडच
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: VietnameseMalay

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
Tantine Donation
हरफ
pluiepocoद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Tantine, expert and moderator of the free translation community (www.cucumis.org), has been fighting against cancer for years. She has a tight budget for medical treatments, so she opens the donation link (http://www.gofundme.com/ir5w94), and everyone who has a Visa or MasterCard credit card may help her, in whatever amount from cents to euros/dollars.
If you do not have a credit card, you may also contact her directly to see what you can help.

Happy New Year 2015!


Tantine's Blog:http://tantinespicknmix.blogspot.tw/

Tantine's Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006620178470
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Please disseminate this information to your world.

शीर्षक
บริจากให้แก่แทนทีน
अनुबाद
Thai

Jackritद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: Thai

แทนทีน คือผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ดูแลของกลุ่มแปลภาษาฟรี (www.cucumis.org) ขณะนี้เธอได้ต่อสู้กับมะเร็งร้ายมาหลายปีแล้ว
ซึ่งเธอกำลังประสบปัญหากับค่าใช้จ่ายในการรักษา เธอจึงได้เปิดลิงค์เพื่อรับบริจากขึ้น (http://www.gofundme.com/ir5w94)
โดยผู้ที่มีบัตรเครดิตทั้งของมาสเตอร์การ์ด หรือวีซ่า สามารถให้ความช่วยเหลือเธอได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ตาม
หรือหากคุณไม่มีบัตรเครดิต ก็สามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือกับเธอได้โดยตรงเช่นกัน

สวัสดีปีใหม่ 2015!

บล็อกของแทนทีน : http://tantinespicknmix.blogspot.tw/

เฟซบุ๊คของแทนทีน : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006620178470
Validated by Jackrit - 2015年 फेब्रुअरी 5日 12:37