Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .88अनुबाद - क्रोएसियन-Bulgarian - A tebe nema

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: क्रोएसियनस्विडेनीअंग्रेजीBulgarian

शीर्षक
A tebe nema
हरफ
hameleonaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: क्रोएसियन

A tebe nema

शीर्षक
А ти не си тук
अनुबाद
Bulgarian

ju_rdद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: Bulgarian

А ти не си тук
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
или "А тебе те няма"
Validated by ViaLuminosa - 2011年 अगस्त 2日 23:50