Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .ViaLuminosa बिशेसज्ञ Bulgarian

वेब-साइत

बिशेसज्ञ - Bulgarian
देश ‎Bulgaria
जन्मेको बर्ष1974
प्रथम भ्रमण2008年 जनवरी 5日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2017年 अगस्त 2日 13:50
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎69918

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎69918

प्रमुख भाषा ‎Bulgarian Bulgarian
ViaLuminosa can read the following languages: अंग्रेजीरूसीBulgarian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीरूसीBulgarian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीBulgarian
Bulgarian
9.84/10   बिशेसज्ञ
अंग्रेजी
9.44/10