Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-डेनिस - Swahili

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीरूसीBulgarianरोमानियनस्पेनीतुर्केलीहन्गेरियनजर्मनअरबीसरबियनब्राजिलियन पर्तुगिज  डेनिसनर्वेजियनकातालानस्विडेनीएस्पेरान्तोचेकजापानीइतालियनपोलिसडचयुनानेलीफिनल्यान्डीक्रोएसियनयहुदीपोर्तुगालीकोरियनअल्बेनियनहिन्दिचिनीया (सरल)Ukrainianस्लोभाकPersian languageलिथुएनियनअफ्रिकी स्लोभेनियनVietnamese
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिस

शीर्षक
Swahili
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Swahili

शीर्षक
Swahili
अनुबाद
डेनिस

Ellen-Mineद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: डेनिस

Swahili
Validated by Anita_Luciano - 2008年 फेब्रुअरी 13日 23:16